Hausken har siden 1992 spesialisert seg på utvikling av
lyd- og rekyldempere og har laget flere generasjoner
med dempere. Norsk kvalitet, design, finish og presisjon
er noen av kriteriene Hausken legger til grunn.

 

Hausken beskytter deg og dine omgivelser.