Vedlikehold - Hausken Lyddemper

Vedlikehold

Hausken Lyddemper bør ikke lagres på våpenet, fordi det da kan danne seg etsende stoffer som kan skade både lyddemperen og våpenet.

Lagre lyddemperen på et tørt sted hvor luft kan fritt strømme gjennom demperen når den ikke er i bruk. Demperne kan demonteres for rensing og inspeksjon.De individuelle delene bør vaskes med varmt vann og mildt vaskemiddel. La tørke. Sikre at begge o-ringene er hele og riktig plassert bak og framme. Smør gjengene på røret før montering (med Molykote 111 Compound eller lignende).

Vedlikehold vil utvide demperens livsløp og sikre optimal effekt. Aluminium er et robust materiale, men overdrevet bruk i lange sett er ikke anbefalt. La lyddemperen kjøle seg ned mellom serier (10-15 skudd med normalt kaliber).

Isolerende trekk anbefales ikke ved langvarig skyting på grunn av varmedannelse. Det er svært viktig at lyddemperens senterlinje er konsentrisk med løpets akse.

Uriktig bruk eller modifikasjoner kan føre til personlig skade og skade på utstyr. Sikre at produktet er uskadet og riktig montert før bruk. Ikke la lyddemperen komme i kontakt med brennbare væsker/materialer.

Dette produktet er ment for sivilt bruk med oppgitt kaliber og gjenger.

Verktøy for demontering av JAKT-serien finnes i 50 og 60mm.