Vedlikehold - Hausken Schalldämpfer

Vedlikehold

Hausken Lyddempere må ikke lagres på våpenet pga dannelses av etsende stoffer som kan skade både lyddemperen og våpenet. Dette er spesielt viktig med mye fukt.

Lagre lyddemperen på et tørt sted der luft kan fritt strømme gjennom når den ikke er i bruk. Demperene kan demonteres for rensing og inspeksjon. Delene vaskes med varmt vann og mildt vaskemiddel. La tørke. Sikre at begge o-ringene er hele og riktig plassert bak og framme. Smør gjengene på røret før montering (Molykote 111 Compound eller lignende) for å hindre at o-ringen dras ut av plass.

Vedlikehold vil forlenge demperens levetid og sikre optimal effekt. Aluminium er et robust materiale, men overdrevet bruk i lange serier er ikke anbefalt. La lyddemperen kjøle ned mellom serier (10-15 skudd med normalt kaliber).

Isolerende trekk anbefales ikke ved lange serier på grunn av varmedannelse, men kan fint brukes til jakt og vanlig trenning. Det er svært viktig at lyddemperens senterlinje er konsentrisk med løpets akse.

Feil bruk eller modifikasjoner kan føre til personlig skade og skade på utstyr. Sikre at produktet er uten skade og riktig montert før bruk. Ikke la lyddemperen komme i kontakt med brennbare væske/materialer.

Dette produktet er til sivilt bruk med oppgitt kaliber og gjenger.

Verktøy til JAKT serien finnes til 50 og 60mm diameter dempere.